Ketentuan PeminjamanStatus Pemustaka Lama Jumlah Perpanjangan
Dosen 1 Bulan 10 eks buku 1 kali
Pegawai 1 Minggu 5 eks. buku 1 kali
Mahasiswa S3 2 Minggu 10 eks. buku 1 kali
Mahasiswa S2 2 Minggu 6 eks. buku 1 kali
Mahasiswa S1 1 Minggu 5 eks. buku 1 kali
Mahsiswa Diploma 3                  1 Minggu                5 eks. buku               1 kali