Bibliography Detail

Pergolakan pemikiran dalam Islam | Perpustakaan Pusat

# #
Image of Pergolakan pemikiran dalam Islam

Text

Pergolakan pemikiran dalam Islam


Salah satu ciri utama dari analisis kesejarahan adalah studi tentang peristiwa-peristiwa yang menonjol dan unik yang terjadi pada masa lalu dalam kaitannya dengan yang ada pada masa kini. Hasil analisis kesejarahan terjadi ini jadi sarana untuk memprediksi dan merekayasa bagi kepentingan kemajuan pada masa yang akan datang. Dalam kajian aspek pemikiran Islam, yang diperhatikan adalah pemikiran-pemikiran yang cukup menonjol dan berpengaruh besar pada kehidupan dan pengamalan agama. Buku ini membahas berbagai pergolakan pemikiran dalam Islam, yang meliputi timbulnya gerakan sempalan dan sikap Ahlu Sunah - sekte Khawarij - sekte Syi'ah - mazhab Murji'ah, Jabariyah, dan Qadariyah - pemikiran mazhab Mu'tazilah - tokoh-tokoh penyumbang pemikiran mazhab Mu'tazilah - perkembangan pemikiran Asy'ariyah - mazhab Asy'ariyah-Ghazaliyah - orientasi pemikiran Salafiyah - gerakan Wahabiyah - masuknya pengaruh filsafat Yunani Purba - mempertemukan filsafat dan agama - kaitan filsafat dengan ilmu pengamatan - persoalan neosufisme dan spiritual Islam - kebangkitan dan perkembangan pikiran modern - perluasan wawasan keilmuan Islam.


Ketersediaan
blu2101622X8 SIM pPerpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia
blu2101612X8 SIM pPerpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2X8 SIM p
Penerbit
Yogyakarta : IRCiSoD.,
Deskripsi Fisik
vi, 389 p. ; 20 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786237378136
Klasifikasi
2X8
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cetakan pertama, Desember 2019
Subjek
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar