Bibliography Detail

Shahih tarikh Ath-Thabari | Perpustakaan Pusat

# #
No image available for this title

Text

Shahih tarikh Ath-Thabari


Judul asli : Shahih tarikh Ath-Thabari
Pembahasan :
Jilid 1 : kisah para Nabi dan sejarah pra pengutusan Nabi Muhammad saw
Jilid 2 : kisah haji wada', wafatnya Khadijah, bai'at aqobah I & II, pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Zainab, ciri-ciri fisik Nabi Muhammad saw
Jilid 3 : keutamaan Abu Bakar Shiddiq, pemurtadan yang terjadi pada masa Abu Bakar, pembebasan negeri Syam dan Damaskus, pembangunan kota Bashrah
Jilid 4 : masuknya agama Islam ke Afrika, wafatnya Muawiyyah bin Abu Sofyan, pemerinatahan Abu Ja'far al Manshur, pemerintahan Harun Ar-Rasyid


Ketersediaan
PR1425412X9 THA s Jil. 1Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
PR1425462X9 THA s Jil. 2Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
PR1425472X9 THA s Jil. 3Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
PR1425482X9 THA s Jil. 4 & 5Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
PR1425452X9 THA s Jil. 1Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia
PR1425422X9 THA s Jil. 2Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia
PR1425432X9 THA s Jil. 3Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia
PR1425442X9 THA s Jil. 4 & 5Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2X9 THA s
Penerbit
Jakarta : Pustaka Azzam.,
Deskripsi Fisik
4 Jil,...,24,5 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786028439688
Klasifikasi
2X9
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet. Ke-1
Subjek
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar